Teraviljakasvatus

Kingu Agro tunneb oma põlde, teab kohalikke kliimaolusid ning oskab arvestada taimeliikide ja sortide vajadustega, et kasvatada edukalt teravilja Lääne-Virumaa oludes.

Järjepideva kunstliku valiku tulemusena on teraviljad juba tuhandete aastate eest kodustatud ehk kaotanud isepaljunemise võime: nad suudavad paljuneda üksnes inimese abiga.

KinguAgroTeraviljaKasvatus

Viljaterad saavad viljapeast välja tulla üksnes inimese abil. Samas on kunstliku valiku tulemusel teraviljade saagikus eriti viimastel aastakümnetel oluliselt suurenenud, mis võimaldab nende külvipinda suurendamata saada järjest suuremaid saake.

Kingu Agro kasvatab edukalt teravilja ning võtab pidevalt rendile või ostab uusi põllumaid Lääne-Virumaal.